Kancelaria Radcy Prawnego - Marzena Giera
ul. Emilii Gierczak 1/1, 48-300 Nysa
tel. +48 77 448 51 39
tel. kom. 608 632 720
e-mail: kancelaria@radca-prawny.nysa.pl
Krajowa Izba Radców Prawnych Radca Prawny Nysa
Radca prawny Marzena Giera jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i członkiem Izby Radców Prawnych w Opolu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości organizowane przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu.

Specjalizuje się w zabezpieczaniu, windykacji i egzekucji należności (negocjacje, postępowanie przedsądowe, sądowe i egzekucyjne), umowach w obrocie gospodarczym, obronie dłużnika w postępowaniu windykacyjnym i egzekucyjnym, prawie mieszkaniowym (najem, spółdzielcze prawa do lokalu, wspólnoty mieszkaniowe) oraz prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, alimenty itp.).
Radca Prawny Nysa
Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych (klienci indywidualni). Kancelaria świadczy usługi prawne poprzez udzielanie porad prawnych, konsultacje, sporządzanie opinii prawnych, pism w postępowaniu przedsądowym, pism procesowych, zastępstwa prawne i procesowe.

Obsługa prawna wykonywana jest w kancelarii, a w razie potrzeby również w siedzibie przedsiębiorstwa Klienta. Sposób świadczenia obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych ustalany jest indywidualnie w zależności od charakteru działalności Klienta i związanych z tym potrzeb. W razie konieczności pilnego uzyskania porady prawnej możliwa jest współpraca on-line. Może ona obejmować działania takie jak: wymiana dokumentów, analiza projektów umów, korekty pism itp.

Usługi świadczone są na podstawie umowy o stałą obsługę prawną lub jednorazowego zlecenia Klienta.

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem, zależy od rodzaju i zawiłości sprawy.


Stawki minimalne za udzielenie pomocy prawnej z tytułu zastępstwa procesowego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2013r., poz. 490).

Wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2010r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.).

Zakres usług obejmuje:

prawo cywilne
- sprawy o zapłatę
- odszkodowania
- postępowania egzekucyjne
- obrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
- postępowania spadkowe (stwierdzenie nabycia
   spadku, dział spadku, zachowek)
- ochrona praw konsumenta
- nieruchomości (zniesienie współwłasności,
   zasiedzenie, inne)
- inne

prawo rodzinne
- sprawy o rozwód i separację
- sprawy o alimenty
- sprawy o podział majątku
- sprawy o ustalenie ojcostwa
- sprawy o ustalenie kontaktów
- inne

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy
- ustalenie uprawnień emerytalno-rentowych

prawo administracyjne
- odwołania, skargi w postępowaniu administracyjnym
   i sądowoadministracyjnym (sprawy z zakresu
   świadczeń, prawa budowlanego, podatkowego
   i inne)

PRAWO GOSPODARCZE
- sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie
   gospodarczym
- zabezpieczenie i windykacja należności
- sprawy o zapłatę
- sporządzanie regulaminów, uchwał, opinii itp.

Kontakt
Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Giera

Emilii Gierczak 1/1
48-300 Nysa

Najbliższy parking: ul. Zjednoczenia - płatny w godzinach od 8.00 do 18.00.

Kancelaria czynna:
- codziennie (dni robocze) w godz. 10.00 do 14.00
- we wtorki i czwartki w godz. od 16.00 do 18.00
- w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym

  Przed przybyciem prosimy o kontakt telefoniczny

tel. +48 77 448 51 39
tel. kom.: 608 632 720
e-mail: kancelaria@radca-prawny.nysa.pl

Lokalizacja